Slobodni Univerzalni Duh je učenje ljubavi prema Bogu i bližnjem za čoveka, prirodu i životinje

Prijavi se

Newsletter

Uloguj se

Moj nalog

Korpa

Svestan život i samoškolovanje

Živeti svesno znači shvatiti smisao života i posmatrati sebe. To znači preispitivati ​​sebe u osećajima, mislima, rečima i delima. Ovo je samoškolovanje i vodi samoobrazovanju.

Često se u životu susrećemo s pitanjima poput: Šta je ispravno razmišljanje? Gde mogu pronaći podršku i sigurnost? Kako uspevam uzeti život u svoje ruke? Ovde ćete naći mnogo praktičnih pomoći za svakodnevni život:

Приказ 1–9 од 14 резултата

Vodič : Živeti svesno i samoobrazovati se

Onako kako čovek živi, tako oblikuje svoju budućnost – ne samo sopstvenu, već i budućnost društva, prirode i životinja. Potrebna je pažnja  za celo stvaranje!

Smisao života

Želite li da saznate koji je pravi smisao života i koji su zadaci dati čoveku u zemaljskom životu? Ovo vredi istražiti. Bez shvatanja ovog značenja, čovek je u određenoj meri izgubljen. Dosada i nezadovoljstvo teraju ga na pogrešan put. On beži u distrakciju i rastresenost i isključuje se od svoje namere, naime, da se školuje tokom svog vremena na Zemlji kako bi se vratio u večnu duhovnu domovinu odakle je izašao.

Naša ponuda knjiga o  životnim pomoćima i savetima sadrži mnoštvo tema koje su vodiči i putokazi zainteresovanom putniku na ovom putu, pružajući mu podršku i motivaciju iz roga obilja božanske Mudrosti.

Putokazi prema istinskom životu

U knjigama o „Unutarnjem putu" naći ćete uputstva o tome kako oblikovati svoj život na čvrstim etičkim i moralnim temeljima koji potiču iz Besede na Gori Isusa iz Nazareta i stavlja Zlatno pravilo u središte svakodnevnog života. To nisu teoretske rasprave za intelekt. To su vredna praktična uputstva za svakodnevni život da bi prepoznali previše ljudske navike u osećajima, mislima, rečima i delima. Tada se vlastito pogrešno ponašanje može preobraziti u zakonito, etički odgovorno ponašanje. Sve knjige iz Gabrielinog pera sadrže vredna pomagala za širenje svesti, za samospoznaju i za tako važan put čišćenja, odnosno otklanjanja opterećenja i senki duše snagom Hrista Božjeg – na Unutarnjem putu u zemaljskoj školi.

Pomoći iz Carstva Božjeg za svaku životnu situaciju

Baš kao što se ptičica veseli uzimanju i jednog zrnca, tako i s ljubavlju odabrani tekstovi mogu biti duhovna hrana čoveku koji teži prema gore. Kratke potpore svesti iz večne domovine – večnog Carstva Božjeg – pružaju nam motivaciju da s veseljem i entuzijazmom nastavimo put u samoškolovanje u svestan život. Gabrielini aforizmi su kovčežići s blagom iznenađenja. Unutra se nalaze misli pouzdanja, sigurnosti, nade, zahvalnosti i poverenja. To su pomoći od Boga i misli ljubavi za sve životne i emocionalne situacije, jer su crpljeni iz izvora božanske Mudrosti.

Duboka pozadina zemaljskog života

Čovek je mikrokosmos u makrokosmosu, kao što ćete saznati u knjigama o "Čoveku i kosmosu". Sve šta ga okružuje takođe je kao esencija u njegovom unutarnjem. To je deo kosmičkog svemirskog jedinstva, jer je sve sadržano u svemu. Postati ovoga svestan jedan je od zadataka čoveka na njegovom zemaljskom životnom putu. Svaki mineral, svaka biljka, svaka životinja – bez obzira koliko neprimetna bila u ljudskoj percepciji – sve je preplavljeno Božjim dahom i stoga čovek sve šta čini najmanjem stvorenju, to čini i sebi samom. Kosmičko računovodstvo Boga registruje, meri i važe – i preraspodeljuje čoveku i njegovoj duši ono šta je proizašlo iz njega samoga.

Istinska komunikacija

Put do svesnog života je put do svemirske komunikacije. Gabriele je o tome podučavala na seminaru pod nazivom „Nauči živeti sa prirodom i životinjama, tada ćeš naučiti bolje razumeti sebe, ali i svog bližnjeg". Učimo da put do svemirske komunikacije sa svim životom može biti uspešan samo ako uzmemo svoj zemaljski život u svoje ruke. Na primer, pokušavajući shvatiti „naše razgovore sa samim sobom, naše monologe" usmerene protiv naših bližnjih iz dana u dan. Čovek koji svaki dan preispituje ono što ga se tiče, koji zatim menja smer, radi na uzrocima i umesto toga sebi postavlja božanske zakone, stiče „sve više dalekovidost i uvid u stvari života i duboku percepciju u promišljanju onoga šta je oko nas", kaže Gabriele.