Slobodni Univerzalni Duh je učenje ljubavi prema Bogu i bližnjem za čoveka, prirodu i životinje

Prijavi se

Newsletter

Uloguj se

Moj nalog

Korpa

Gabriele izdavačka kuća Reč

Gabriele izdavačka kuća Reč objavljuje proročku reč današnjice, datu od Gabriele, Božje proročice i izaslanice, u obliku knjiga, publikacija, CD-a i DVD-a. Reč Slobodnog, Univerzalnog Duha već gotovo 40 godina u obilju božanskih objava, školovanja i tumačenja nudi se ljudima svih kultura kao uputstvo za život svestan odgovornosti. Proročka reč današnjice nadovezuje se na prahrišćanstvo, na poučavanja Isusa iz Nazareta i Njegove Besede na Gori kao i na Deset Božjih zapovesti datih preko Mojsija. Poučavanja i reč Univerzalnog Duha su slobodne od tradicija i spoljnih religija. Slobodni Duh, svemirsko-kosmički bitak, život, nije reč crkve. U tom smislu neke knjige Gabriele izdavačke kuće Reč služe i informisanju o zloupotrebi imena Isusa iz Nazareta

Univerzalno kosmičko učenje Slobodnog Duha

Univerzalno kosmičko učenje Slobodnog Duha obuhvata povezanosti svih životnih oblika i životnih snaga, objašnjava smisao i svrhu zemaljske egzistencije i pokazuje put ka jedinstvu i ljubavi prema bližnjem među ljudima, kao i sa prirodnim carstvima i životinjama. Životni princip koji vodi miroljubivom životu, kome pripadaju i priroda i sva sastvorenja glasi: „Što ne želiš da ti drugi čine, ne čini ni ti drugome“ – ili „To što želiš da ti drugi čine, učini prvo ti drugima.“

Širenje učenja

Želja nas prahrišćana je širenje učenja, o Božjoj ljubavi i ljubavi prema bližnjem, Isusa iz Nazareta, za čoveka, prirodu i životinje, onako kako je to u današnjem vremenu ponovo dala donosilac reči Slobodnog Duha, Gabriele.
Uz pomoć i uputstva Slobodnog Duha svaki čovek može – ako hoće – naći Boga u sebi, mir sa ljudima oko sebe i sa prirodnim carstvima.
Kod prahrišćana u Duhu Isusa iz Nazareta to znači: predstoji pozitivan, ispunjen život.

Neistine na internetu

Isus iz Nazareta nije osnovao spoljnu religiju, kako to tumače institucije. On je sa punomoćju zastupao živog, slobodnog Duha, čiji univerzalni, večni zakon je ljubav i sloboda. Isus iz Nazareta nije bio mekušac. On je sa punomoćju poučavao Božju ljubav i ljubav prema bližnjem za čoveka, prirodu i životinje. Mnogo od toga što je On poučavao i po tome živeo, službene crkve su preokrenule u suprotnost. Budući da mi, sledbenici Isusa iz Nazareta, razjašnjavamo zloupotrebu imena Isusa, Hrista i širimo Njegovo slobodarsko učenje, crkvene institucije često nas klevetaju kao sektu.
Mnogi komentari o duhovnoj struji prahrišćanskog života, koje ćete možda naći na internetu, ne odgovaraju činjenicama. Uporno i dalje ponavljati decenijama stare neistinite priče koje su crkve širile o delu Hrista Božjeg, o Univerzalnom životu i o prahrišćanima – a koje smo mi uvek iznova opovrgavali – stara je i poznata tradicija institucija Crkve i njihovih pristalica. Ko se na internetu dopustio zaraziti time i u to veruje i takve krive informacije čak i pogrde i dalje širi, slobodno može to činiti. Mi smo godinama to ispravljali. Sada je dosta.
Jeste li se ikad detaljno upoznali sa rečju antihrist? – To je onaj ko se samo naziva hrišćaninom, a učenje Isusa iz Nazareta o postepenom ispunjavanju Deset Božjih zapovesti i Besede na Gori preokreće u suprotnost. Ovo poslednje znači: na kraju se vide plodovi – manje dobri, dobri ili loši plodovi. Mi se, prahrišćani, pouzdajemo u nepristrasnu sposobnost rasuđivanja svih onih koji su još u stanju samostalno razmišljati, proveravati i prosuđivati. Nažalost, internet je toliko iskvaren da se u mnogim slučajevima može govoriti o bojnom polju gde se razvila borba za i protiv. Mi se nećemo upućivati na takvo područje gde se govorom i prigovorom razvijaju uvreda, mržnja i kleveta i svako se može ponašati kako hoće.

Proganjanje onih druge vere svuda je monopol sveštenstva.
Heinrich Heine (pesnik, 1797-1856)

Mnoge nezavisne radio i televizijske stanice emituju emisije o proročkoj reči preko Gabriele i o prahrišćanstvu. Informišite se preko Radio Santeca na kojim frekvencijama Vi na Vašem jeziku i Vašoj zemlji možete pratiti te emisije.
info@radio-santec.comImate li pitanja? Slobodno nas možete nazvati na telefon + 381(0) 66 5000 808 ili nam pošaljite e-mail na izdavacka.kuca.rec@gmail.com

Biblioteka Sofija

Dragi čitaoci,
možda se čudite tome što ste ovde pročitali. Mi vam samo možemo preporučiti da sami sebi načinite sliku o poukama Slobodnog Duha. Pozivamo vas isto tako da posetite Biblioteku Sofija gde ćete na mnogim jezicima naći celokupno Gabrielino delo.

Napomena: Vi dolazite sasvim slobodni. Vi ostajete slobodni. Vi odlazite slobodni jer Vi ste posetili Biblioteku Slobodnog Duha.

Sa svim informacijama o prostorijama, događanjima i mogućnostima noćenja posetite web-stranicu Biblioteke Sofija: www.sophia-bibliothek.de/sr/.