Slobodni Univerzalni Duh je učenje ljubavi prema Bogu i bližnjem za čoveka, prirodu i životinje

Prijavi se

Newsletter

Uloguj se

Moj nalog

Korpa

Kritika vremena i crkve

Zašto je kritika vremena istovremeno i kritika crkve? Gotovo do kraja 20. veka postojalo je neprekinuto verovanje u napredak ljudske civilizacije – u neograničeni rast na svim područjima života, kroz koji bi nama ljudima bilo sve bolje. Ali sve više i više ljudi počinje kritički da pita: kada će stvari biti bolje? Jer problemi rastu: klimatske katastrofe, masovni uzgoj životinja, trovanje tla i vazduha, ratovi i sukobi kuda god da pogledate.

Ni religije ne znaju odgovor, naprotiv: naročito su navodno "hrišćanske" crkve, značajno doprinele tim problemima svojim odbacivanjem učenja Isusa iz Nazareta o miru i povezanosti sa prirodom. Tako je kritika vremena uvek povezana sa kritikom crkve.

Knjige o kritici vremena i kritici crkve

Приказани сви од укупно 2 резултата

Aktuelna kritika vremena i crkve

Knjige o kritici vremena i crkve u izdanju Gabriele - izdavačke kuće Reč, daju odgovore na mnoga aktuelna pitanja:

  • Zašto se svet danas suočava sa gotovo nepremostivom bujicom problema?
  • Kako su crkve podstakle ili čak uzrokovale katastrofalnu svetsku situaciju?
  • Zašto su opomene i upozorenja Božjeg Duha bile i jesu bačene u vetar hiljadama godina?

O kritici vremena

Dok su Isus iz Nazareta i svi Božji proroci poučavali ljude poštovanju sveg života, učenju mira i pravednosti, Baalovi sveštenici u svojim preobučenim haljinama, gaze ovo učenje i vode čovečanstvo prema apokalipsi, koja se danas naziva i klimatska katastrofa.

Takve katastrofe uvek započinju u mislima i osećajima ljudi. Sve do danas nije nedostajalo upozorenja Božjeg Duha kroz usta proroka: zanemarivanje i nemilosrdno iskorišćavanje prirode, ubijanje životinja, od kojih se milioni drže u zarobljeništvu sa jedinom svrhom da budu zaklane, kako bi se zadovoljilo nepce čoveka - sva ta patnja vraća se uzročniku prema zakonu uzroka i posledice.

Aktuelna kritika crkve

Kritika crkve raste, ne samo u Nemačkoj. Slučajevi zlostavljanja od strane sveštenika u svetu sve više izbijaju u javnost, a broj ljudi koji napuštaju crkvu sve je veći. Sve više ljudi postavlja pitanje: Šta je hrišćansko u ovoj crkvi? 

Činjenica je: dve hiljade godina Zapad - a s njim i ceo svet - pati od najveće prevare etikete svih vremena: crkvene vlasti u sledbeništvu idolskog boga Baala, ​​nastavljaju da zloupotrebljavaju Ime  suvladara Carstva Božjeg, Hrista, za rat, okrutnost, doktrinu prokletstva i horora, prezir prema prirodi i još mnogo toga do danas, Koji je učio i uči upravo suprotno od toga. On, Hrist Božji, doneo je ljudima učenje mira. Kao Isus iz Nazareta poučavao je ljubav prema Bogu i bližnjem i živeo je ljudima za primer. Međutim, svako ko rehabilituje Hrista, Princa mira, dovodi u pitanje crkvenu dogmu sa njenim doktrinama o paklu i razotkriva zločine nehrišćanskih crkava, biće progonjen. Ko dakle, sedi na Petrovoj stolici?