Slobodni Univerzalni Duh je učenje ljubavi prema Bogu i bližnjem za čoveka, prirodu i životinje

Korpa